Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Debata o oświacie

Debata o oświacie

Kadra zarządzająca oświatą, przedstawiciele pracodawców, nauczycieli, uczniów oraz rodziców spotkali się 7 listopada w starostwie na spotkaniu poświęconym rozwojowi edukacji i kompetencji kluczowych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Średzki. 
Spotkanie wiąże się z udziałem Powiatu w pilotażowym projekcie pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów". Diagnozę stanu oświaty w powiecie przedstawiła Zuzanna Jaskuła, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych średzkiego starostwa, prezentując m.in. ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, infrastrukturę oświatową, wyniki matur i egzaminów zawodowych oraz niektóre wskaźniki oświatowe dla naszego powiatu opracowane przez firmę Vulcan.
 
Następnie głos zabrała Aleksandra Kuźniak, ekspert zewnętrzny z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, która przedstawiła założenia i rezultaty projektu pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Przybliżyła też wprowadzany przez Parlament Europejski katalog ośmiu kompetencji kluczowych. Są nimi:  porozumiewanie się w języku ojczystym; w językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; informatyczne; umiejętność uczenia się; społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna.
 
W drugiej części spotkaniu uczestnicy, podzieleni na grupy, udzielili odpowiedzi na cztery pytania obejmujące stan obecny i pożądany lokalnej oświaty. Efekty pracy zaprezentowano na forum. Wszystkie zgłoszone problemy i propozycje działań będą przedmiotem analizy organu prowadzącego, a następnie przełożą się na zapisy opracowywanego planu strategicznego. 
 
Organizatorzy serdecznie dziękują za udział w spotkaniu i pracę podczas warsztatów. Wysoka frekwencja świadczy o tym, że rozwój uczniów, nauczycieli oraz jakość oświaty to niezwykle ważny temat.  
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin