Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na sesje rady powiatu

Zapraszamy na sesje rady powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady Nr XLIX/2018, która odbędzie się 27 września br. /czwartek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu   Nr XLVII/2018 oraz XLVIII/2018 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Informacja o naborze uczniów do szkół dla których Powiat Średzki jest organem  prowadzącym.
7.    Ocena funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2017/2018.
8.    Informacja Starosty Powiatu Średzkiego o oświadczeniach majątkowych składanych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym.
9.    Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Środzie Śląskiej o oświadczeniach majątkowych składanych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym.
10.    „15 min. dla wyborców”.
11.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej,
- ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- pozbawienia drogi nr 2056D kategorii drogi powiatowej,
- pozbawienia drogi nr 2059D kategorii drogi powiatowej,
- pozbawienia drogi nr 2059D kategorii drogi powiatowej,
- pozbawienia drogi nr 2059D kategorii drogi powiatowej,
- wyłączenia z ciągu drogi powiatowej Nr 1606 D nieruchomości położonej w obrębie Chmielów, gmina Kostomłoty,
- zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2018
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Sprawy różne.
15.    Zamknięcie sesji.                     

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin