Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnoślaskiego na lata 2007-2013

30-03-2011

RPO WD na lata 2007-2011

Projekt pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2059 D na odcinku Błonie – Miękinia"
Zmodernizowany odcinek posiada następujące parametry:
- przebudowa odcinka drogi powiatowej 2059 D o długosci 3 512 m,
- poszerzenie jezdni drogi do 7,0 m na całej długosci wraz z korekta pochylen poprzecznych i niwelety,
- odbudowe rowów oraz odwodnienie powierzchniowe jezdni w miejscowosciach Błonie i Miekinia,
- wykonanie jednostronnych chodników w miejscowosciach Błonie i Miekinia z kostki betonowej.
 
Projekt pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Środa Śląska- Ciechów”
Projekt obejmował budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2075D na odcinku Środa Ślaska - Ciechów o dł. 2693 m. W ramach zadania w miejscu przejścia projektowanego ciagu pieszo-rowerowego przez rzekę Średzka Wode wykonano kładkę pieszo-rowerową.
 
Projekt pn.  „Przebudowa (adaptacja) garaży na pracownie kształcenia zawodowego wraz z ich doposażeniem oraz modernizacja systemu grzewczego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej”
Projekt obejmował:
- adaptację budynku garaży, położonych na terenie PZSP nr 2, na nowoczesne Pracownie Kształcenia Zawodowego - obróbki recznej i montażu oraz obróbki mechanicznej,
- doposażenie Pracowni Kształcenia Zawodowego – zakup nowoczesnego wyposażenia do ogólnej nauki zawodu, jak i przeniesienie narzędzi, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w wynajmowanych obiektach,
- modernizacja systemu grzewczego w PZSP nr 2 - kotłownia i instalacja c.o.
 
Projekt pn. „Modernizacja (przebudowa) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej”
Projekt obejmuje następujące zadania:
- termomodernizacja budynków szkoły i internatu,
- modernizacja i wyposażenie zaplecza socjalnego ośrodka,
- malowanie i uzupełnienie elewacji zewnetrznej budynków,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku internatu,
- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły,
- wyłozenie stopni klatek schodowych wykładziną antyposlizgową.
 
 Projekt pn. ,,Informatyzacja jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego i e- usługi dla obywateli"
Celem projektu jest informatyzacja jednostek organizacyjnych Powiatu Sredzkiego poprzez zakup nowoczesnych narzedzi informatycznych, sprzetu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania a takze upowszechnianie e-usług w administracji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Budowa ciągu pieszo- rowerowego relacji Środa Ślaska- Ciechów\\

1Galeria zdjęć: Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2059 D na odcinku Błonie – Miękinia\"

Galeria filmów: Budowa ciągu pieszo- rowerowego relacji Środa Ślaska- Ciechów\\ (1)

Galeria filmów: Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2059 D na odcinku Błonie – Miękinia\" (1)

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin