Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Plan Pracy na 2015 r.

06-10-2015

Plan pracy rady na 2015 r.

Styczeń:
1. Analiza poniesionych w 2014 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia – nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
2. Ocena bazy dydaktycznej w podległych placówkach.
Luty:
1. Analiza rynku pracy za 2014 rok
2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
Marzec:
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
2. Ocena zasobów pomocy społecznej,
3. Coroczne sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Kwiecień:
1. Roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
4. Ocena akcji „Zima”.
Maj:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. Absolutorium dla Zarządu Powiatu.
2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
Czerwiec:
1.Ocena funkcjonowania placówek oświatowych.
Lipiec, sierpień: przerwa wakacyjna
Wrzesień:
1. Informacja na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014-2015 oraz analiza wyników sprawdzianów i egzaminów w podległych placówkach
2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Powiatowego Ośrodka Edukacji za rok szkolny 2014-2015.
Październik:
1. Działalność promocyjna Powiatu, informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2014 roku,
2. Stan przygotowania do zimowego utrzymania dróg.
Listopad:
1. Ocena funkcjonowania Wydziału Geodezji Katastru i Kartografii,
2. Ocena funkcjonowania Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa.
Grudzień:
1. Działalność Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin